Avveckla kommanditbolag

Du kan avveckla ditt kommanditbolag genom avregistrering eller likvidation. En avregistrering anmäler du på verksamt.se.

Avregistrera kommanditbolaget

Har företaget upphört med sin verksamhet ska du skicka in en anmälan om avregistrering. Vi avregistrerar då företaget ur handelsregistret. Du kan inte välja datum för avregistreringen utan vi avregistrerar ditt företag när anmälan kommer in till oss.

Gör det här innan du skickar in anmälan

  • Sälj företagets tillgångar.
  • Avsluta företagets konton.
  • Säg upp företagets avtal (exempelvis telefonabonnemang samt leasing- och hyresavtal).
  • Betala företagets eventuella skulder.

Har företaget några tillstånd, till exempel alkoholtillstånd, eller är det ombud för spel? Dessa följer inte automatiskt med till någon annan företagsform.

Vi avregistrerar företag som inte är aktiva

Vi avregistrerar löpande företag som inte bedriver någon verksamhet. Det innebär bland annat att vi har rätt att fråga om ett företag är aktivt. Läs mer om detta på sidan Driver företaget fortfarande verksamhet?

Likvidera kommanditbolaget

Vill du att det ska synas att företaget håller på att avvecklas? Då kan du anmäla likvidation till Bolagsverket.

Vid en likvidation ska alla tillgångar säljas, skulder betalas och de avtal företaget ingått sägas upp.

Var vaksam om du ska sälja eller avveckla ditt företag

Står du inför det viktiga beslutet att sälja eller avveckla ditt företag? Då bör du vara extra vaksam på vilket företag du gör affärer med.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du kontakta oss så skickar vi en blankett till dig.