Ändra namn eller verksamhet för kommanditbolag

Vill du göra en namnändring eller ändra verksamheten? Det anmäler du i vår e-tjänst på verksamt.se!

Samtliga bolagsmän ska skriva under anmälan med sin e-legitimation. Om du anmäler båda ändringarna vid ett och samma tillfälle, betalar du bara den högre avgiften.

Vår handläggning

Vi granskar ditt namnförslag, bland annat för att kontrollera att inget annat företag har samma namn. För att vi ska kunna bedöma om vi kan godkänna ditt namnförslag måste du beskriva verksamheten i detalj. Om du exempelvis ska driva handel, måste du skriva inom vilket område du ska driva handel.

Namnet skyddas i länet

Ett kommanditbolags företagsnamn skyddas i det län där företaget är registrerat.

Du kan ansöka om att registrera företagsnamnet i flera län om du vill. Detta kallas skyddsregistrering och du betalar en avgift per län. Det gör du i samma e-tjänst:

Särskilt företagsnamn och företagsnamn på främmande språk

Läs om särskilt företagsnamn och företagsnamn på främmande språk och vad du ska tänka på.

Registret mot penningtvätt

Tänk på att du kan behöva anmäla företaget till registret mot penningtvätt .

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.