Om verklig huvudman – kommanditbolag

Alla kommanditbolag ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den person som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett kommanditbolag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan du kan anmäla verklig huvudman måste kommanditbolaget ta reda på om det har någon eller inte och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska kommanditbolaget även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar företaget.

Företaget kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar kommanditbolaget. Då har kommanditbolaget ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Kommanditbolaget kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den person som ytterst äger eller kontrollerar kommanditbolaget. Det kan finnas flera verkliga huvudmän. En person kan kontrollera ett kommanditbolag på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna i kommanditbolaget
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av de som leder kommanditbolaget.

En kommanditdelägare kan vara verklig huvudman trots att personen har ett begränsat ansvar i företaget.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsavtalet som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar ett kommanditbolag tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partners.

Flera företag

I en grupp av flera företag, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen i gruppen.

Olle äger 100 % av Företag A som äger 100  % av Företag B, Olle är därför verklig huvudman i både Företag A och Företag B.

Exempel på vem som är verklig huvudman

En bolagsman kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i ett kommanditbolag. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.   

Två registrerade partner kontrollerar vardera 25 procent av rösterna i ett kommanditbolag. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om kommanditbolaget kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över kommanditbolaget så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

Bolagsmännen i ett kommanditbolag har ett avtal som säger att en styrelse ska leda företaget. En av bolagsmännen har enligt avtalet rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Bolagsmannen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En bolagsman är verklig huvudman i ett kommanditbolag. Kommanditbolaget äger i sin tur ett aktiebolag till 100 %. Personen är verklig huvudman i båda företagen.

Fyra bolagsmän kontrollerar 25 procent var av rösterna i ett kommanditbolag. Ingen av dem uppnår mer än 25 procent. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.

Kommanditbolaget ägs av ett utländskt företag och kan inte komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget. Därför kan kommanditbolaget inte avgöra vem som är verklig huvudman.

Anmäl verklig huvudman

När du tagit reda på om kommanditbolaget har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är ska du anmäla det till oss. Du ska också anmäla till oss om företaget inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

Anmälan gör du här på bolagsverket.se. En behörig företrädare för kommanditbolaget loggar in i e-tjänsten och anmäler uppgifterna. Det kostar 250 kronor. Läs mer på sidan Så anmäler du verklig huvudman.

Om uppgifterna ändras ska kommanditbolaget göra en ny utredning och en ny anmälan.  

Anmälan ska bland annat innehålla

  • organisationsnummer
  • företagsnamn
  • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
  • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar företaget
  • omfattningen av kontrollen, i procent
  • uppgift om personen äger eller kontrollerar företaget tillsammans med närstående eller genom andra företag.