Starta kommanditbolag

Vill du starta ett kommanditbolag? Det gör du tillsammans med en eller flera andra bolagsmän (delägare). Din anmälan gör du i vår e-tjänst på verksamt.se!

Så går det till att starta ett kommanditbolag

  1. Bolagsmännen måste avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform.
  2. Anmäl företaget på verksamt.se.
  3. Skicka kompletterande uppgifter, om de saknas.
  4. Bolagsverket registrerar företaget.
  5. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor.

1. Bolagsmännen avtalar att bedriva näringsverksamhet

För att ett kommanditbolag ska kunna starta måste bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform.

Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Vi rekommenderar att avtalet görs skriftligt. Då går det lättare att visa vad bolagsmännen har kommit överens om. Ett skriftligt bolagsavtal ska skrivas under av samtliga bolagsmän.

Själva avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering.

2. Anmäl företaget på verksamt.se

När du ska starta ditt företag använder du vår e-tjänst på verksamt.se.

I samband med registreringen får ditt företagsnamn skydd i det län där företaget är registrerat. Du kan registrera företagsnamnet i flera län om du vill. Detta kallas skyddsregistrering och kostar en extra avgift per län.

På verksamt.se kan du ta fram en checklista Länk till annan webbplats.för vad du behöver göra och tänka på inför företagsstarten.

3. Skicka in kompletterande uppgifter

Om något saknas i din anmälan kan du behöva skicka in fler uppgifter till Bolagsverket. På verksamt.se kan du läsa och svara på meddelanden från oss.

4. Bolagsverket registrerar företaget

Bolagsverket beslutar att registrera kommanditbolaget. Bland annat kontrollerar vi att ingen annan har det föreslagna företagsnamnet. Vår handläggningstid varierar, men oftast tar det en till två veckor.

När vi har registrerat företaget får du ett registreringsbevis från oss. Vid registreringen får kommanditbolaget också sitt organisationsnummer. Numret används som identitetsnummer vid kontakter med myndigheter och andra.

I och med registreringen blir kommanditbolaget en juridisk person. En juridisk person kan

  • själv teckna avtal
  •  ha anställda
  • äga saker
  • vara part i rättegångar.

När någon registreras som bolagsman i ett kommanditbolag skickar vi en underrättelse om registreringen till bolagsmannen. Underrättelsen skickas i första hand till folkbokföringsadressen.

5. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor

Alla nyregistrerade kommanditbolag måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket inom fyra veckor från registreringen.

Beställ inget innan namnet är godkänt

Beställ inte trycksaker, skyltar eller liknande förrän registreringen av ditt företagsnamn är klar. Om du vill ha ett domännamn med samma namn som ditt företag, ska du tänka på att registrera domännamnet så fort som möjligt när ditt företagsnamn har blivit registrerat av Bolagsverket.

Lär dig mer om företagande

En bra början på vägen mot eget företag är att gå på Starta företag-dagen Länk till annan webbplats.eller att delta på Skatteverkets informationsträffar Länk till annan webbplats. för företagare.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du kontakta oss så skickar vi en blankett till dig.