Under 18 år i kommanditbolag

Personer under 18 år kan ingå i ett kommanditbolag, trots att de inte är myndiga.

Personer under 16 år

Den som inte har fyllt 16 år får inte själv vara bolagsman i ett kommanditbolag. Men en förmyndare kan vara detta för sitt barns räkning om överförmyndaren i kommunen ger sitt tillstånd. Förmyndaren registreras som bolagsman.

I anmälan ska du lämna

  • förmyndarens fullständiga personuppgifter och namnteckning
  • förmyndarens tillstånd
  • överförmyndarens tillstånd.

Det räcker att förmyndaren som blir registrerad som bolagsman ger sitt tillstånd.

Personer som är 1618 år

Den som har fyllt 16 men inte 18 får vara bolagsman i ett kommanditbolag om förmyndarna och överförmyndaren ger sitt tillstånd. Personen registreras som bolagsman.

I anmälan ska du lämna

  • förmyndarnas tillstånd
  • överförmyndarens tillstånd.

Om personen har två förmyndare måste båda ge sitt tillstånd. Har förmyndaren ensam vårdnad räcker det med att den ger sitt tillstånd.

Vem är förmyndare?

För barn som står under vårdnad av båda sina föräldrar är dessa förmyndare. Om barnet står under bara den ena förälderns vårdnad är den föräldern ensam förmyndare.

Om en person under 18 år inte har någon förmyndare utser tingsrätten en sådan.

Vad är en överförmyndare?

En överförmyndare eller överförmyndarnämnd ska finnas i varje kommun. Överförmyndarens uppgift är att kontrollera förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndaren utser även gode män. Kontakta din kommun för mer information.