Prokura för kommanditbolag

Om du vill låta en person företräda dig i allt som gäller din näringsverksamhet kan du ge personen en handelsfullmakt – en prokura.

Registrera en prokura och prokurist

Prokuran behöver inte vara registrerad hos Bolagsverket för att den ska gälla.

Om du vill registrera en vanlig prokura eller en prokura med särskilt bemyndigande räcker det att skriva detta i anmälan. Men om du vill registrera en skriftlig prokura ska du skicka in den i original eller som en bestyrkt kopia. Då måste också skriva om det är en kollektivprokura och skicka in personuppgifter för prokuristerna.

Personen som företräder dig kallas prokurist. En prokura kan du även ge till en juridisk person.

Fördelar med att registrera prokuran

  • Om prokuran registreras hos oss kan prokuristen vid behov styrka sin behörighet med en registeruppgift från oss.
  • En registrerad prokura är lätt att återkalla. Det räcker att en firmatecknare återkallar prokuran hos Bolagsverket.
  • Det kan vara enklare att kontrollera prokuran och vad den innebär om den är registrerad.

Vad får en prokurist göra?

En skriftlig prokura medför rätt att företräda företaget inför domstolar och myndigheter.

Behörigheten har några inskränkningar som följer av prokuralagen:

  • Prokuran måste vara skriftlig för att medföra rätt att företräda företaget inför domstolar och myndigheter.
  • Prokuristen får inte utan särskilt bemyndigande överlåta, ansöka om inteckning i eller upplåta rättighet i företagets fasta egendom eller tomträtt.
  • Prokura kan ges till flera personer så att den endast kan användas av dem gemensamt (kollektivprokura).

Det går inte att registrera några begränsningar i prokuran, som till exempel att den bara ska gälla viss tid, bara bankärenden, viss begränsad egendom.

Exempel – Cajin Bageri handelsbolag har prokurist

Anja och Kurt driver Cajin Bageri handelsbolag, men har svårt att hinna handla allt som behövs själv. Därför utser de en av de anställda, Tore som prokurist. Han får rätt att företräda företaget och till exempel köpa mjöl, socker och annat som berör bageriverksamheten.