Vad är ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag kan teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. Här har vi samlat övergripande information om kommanditbolag.

Starta ett kommanditbolag

Starta ett kommanditbolag på verksamt.se. Kommanditbolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar. Numret används som identitetsnummer vid kontakter med myndigheter och andra.

Det finns inget krav på startkapital.

Företagsnamn

Kommanditbolag måste ha ett företagsnamn. Företagsnamnet måste innehålla ordet ”kommanditbolag”.

Bolagsmännen driver kommanditbolaget

Ett kommanditbolag ska alltid ha två eller flera bolagsmän: minst en komplementär och en kommanditdelägare.

  • Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet. Om du går in som ny komplementär i ett kommanditbolag svarar du för alla tidigare skulder.
  • Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats).

Både komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.

Du som vill registrera ett kommanditbolag får inte

  • vara försatt i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Du som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag.

Anmäl verklig huvudman till oss

Alla kommanditbolag ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den person som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett kommanditbolag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

En del kommanditbolag ska lämna in en årsredovisning

De här kommanditbolagen ska varje år lämna in en årsredovisning till oss:

  • större kommanditbolag
  • kommanditbolag med juridiska personer som delägare.

Revisor är oftast valfritt

De flesta kommanditbolag behöver inte ha revisor.

De här kommanditbolagen måste ha revisor:

  • kommanditbolag med endast fysiska personer som bolagsmän och som överskrider vissa villkor
  • kommanditbolag med minst en juridisk person som bolagsman och som överskrider vissa villkor.

En prokurist kan företräda dig

Om du vill låta en person företräda dig i allt som gäller din näringsverksamhet kan du ge personen en handelsfullmakt: en prokura.

Avveckla kommanditbolaget

Du kan avveckla kommanditbolaget genom avregistrering eller likvidation.