Bestrid en bluffaktura

Bluffmejl, bluffsamtal eller bluffsms

Har du fått en bluffaktura? Det är en faktura för en tjänst eller vara du inte har beställt eller som du vilseletts att beställa.

Mer information finns hos polisen

Polisen har i samverkan med Bolagsverket och ett antal andra myndigheter och företag tagit fram ett material som guidar alla som har fått en bluffaktura i hur de ska göra för att bestrida den.

I polisens information om bluffakturor Så bestrider du en bluffaktura Länk till annan webbplats. beskriver Polisen hur du som företagare kan göra när du drabbats av bluffakturor eller vilseledande information.

Bestrid så fort som möjligt

Det är viktigt att bestrida bluffakturan så snart som möjligt eftersom det förbättrar din ställning vid en eventuell tvisteförhandling i tingsrätten.

Försök till bedrägerier

Exempel: E-post från info@skatteregistrering.se kommer inte från Bolagsverket

Företagare har i okänd omfattning  med start under 2021 fått e-post med påstående om att de inte har betalat registreringsavgift för F-skatt och momsregistrering. Det här är vilseledande bluffmejl som Bolagsverket inte har något med att göra.

Exempel: Företagsopinion är inte en undersökning från Bolagsverket

Många företagare har fått brev från organisationen Företagsopinion med undersökningen Propå 2017  som företagaren ombeds fylla i och skicka tillbaka. Den som fyller i undersökningen och skickar tillbaka accepterar enligt det finstilta att betala drygt 6000 kronor per år i två år. Denna undersökning har inget att göra med Bolagsverket.

Exempel: Bolagsupplysningen är inte en tjänst hos Bolagsverket

Många företagare har fått brev från företaget Bolagsupplysningen.se med erbjudande att lägga till företagsuppgifter på Bolagsupplysningens webbplats. Den som tackar ja accepterar enligt det finstilta att betala nästan 5 000 kronor per år i två år, en period som förlängs med 12 månader om den inte sägs upp i tid. Det är inte Bolagsverket som står bakom detta brev. Det har ingenting alls med Bolagsverket att göra.

Exempel: Falska sms med Bolagsverket som avsändare

Det förekommer att företagare får sms med uppmaning om att klicka på en länk för att ändra uppgifter. Det är inte Bolagsverket som skickar ut dessa falska sms. Det har ingenting alls med Bolagsverket att göra.

Mer information om bedrägerier och bluffakturor och hur du bestrider dem

Svensk Handels varningslista

Svensk Handels varningslista Länk till annan webbplats. varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Polisen

Polisens sida om identitetsstöld och id-kapning Länk till annan webbplats.

Polisens facebooksida om bedrägerier Länk till annan webbplats.

Kronofogden

Kronofogdens sida om bluffakturor Länk till annan webbplats.

Företagarna

Vad är VD-bedrägerier? Länk till annan webbplats.

Skatteverket

Skatteverkets sida om bluffmejl, bluffsamtal eller bluffsms Länk till annan webbplats.