Bli inte utnyttjad som styrelsemålvakt

Att vara styrelseledamot i ett företag eller en förening utan att ta del av hur verksamheten bedrivs är att vara målvakt. Det är ett brott. Du kan bli personligt ansvarig för betalningar och skuldsatt.

Du kan begå en brottslig handling

Registrerar du dig som styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag eller förening utan att ta del av hur verksamheten bedrivs är du en målvakt. Det är ett brott. Du riskerar att bidra till skattebrott, penningtvätt och bokföringsbrott när kriminella vill dölja sina egna identiteter bakom din.

Du kan bli straffad

När du företräder ett företag eller en styrelse tar du ansvar för hur verksamheten sköts och du kan inte skylla på att du inte förstått innebörden av vad du skrivit under. Du kan bli personligt ansvarig för betalningar och bli skuldsatt. Det gör att du kan få svårt att ta banklån, teckna mobilabonnemang eller hyreskontrakt. Dessutom kan du dömas till fängelse eller böter.

Du kan skydda dig själv

Underteckna inte handlingar där du inte känner till vilket åtagande du gör och vilka konsekvenser det kan få. Skydda dig själv genom att kontakta Bolagsverket och spärra dig från att bli inregistrerad i företag eller föreningar vid misstanke om att du kan bli utnyttjad som målvakt.

Spärra dig från att utnyttjas som styrelsemålvakt.

Kampanj mot att agera målvakt

Under 2019 gick Polisen, Skatteverket, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden ut i en gemensam kampanj för att informera om riskerna och konsekvenserna av att agera målvakt.

Så undviker du att bli styrelsemålvakt Länk till annan webbplats.