Det här kontrollerar vi i en årsredovisning

Efter varje räkenskapsår måste ett aktiebolag upprätta en årsredovisning och lägga fram den på årsstämman. Därefter ska årsredovisningen ges in till oss på Bolagsverket. Vad kontrollerar vi innan vi registrerar en årsredovisning?

Innan vi registrerar en årsredovisning kontrollerar vi bland annat att årsredovisningen innehåller de delar den ska innehålla, att samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören i aktiebolaget har skrivit under den och att det finns ett fastställelseintyg. Om aktiebolaget har krav på revision kontrollerar vi att det finns en revisionsberättelse och att en behörig revisor har undertecknat den.

Det är alltid aktiebolaget, det vill säga styrelsen och den verkställande direktören, som ansvarar för den ekonomiska information som lämnas i årsredovisningen. Bolagsverkets uppdrag är att registrera och kungöra en offentliggjord årsredovisning.

Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264, WebM för att spela upp den i ett annat program.

Mer information om årsredovisning för aktiebolag finns på sidan Årsredovisning - aktiebolag.

Årsredovisning – aktiebolag

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan