Tips för snabbare handläggning

För dig som vill ha ditt ärende registrerat så snabbt som möjligt har vi några tips.

Tänk på

Betala alltid avgiften samtidigt som du skickar din anmälan till oss. Först när du har betalat börjar vi handlägga ditt ärende.

  • Betalning vid ändring – Skriv organisationsnummer eller ärendenummer på inbetalningen.
  • Betalning vid nyregistrering – Skriv det företagsnamn som du först föreslagit.

Det går snabbare och blir billigare med våra e-tjänster

Jämförelse av de två olika processerna

Anmälan som skickas med post: Postgång - Diarieföring - Kötid - Handläggning - Eventuell komplettering begärs - Tid för åtgärd av brist - Komplettering inkommer - Ärendet avslutas - Registreringsbevis skrivs ut - Postgång - Registreringsbevis hos kund.

Anmälan skickas in via e-tjänst: Kötid - Handläggning - Tid för åtgärd av brist - Ärendet avslutas - E-registreringsbevis hos kund.

Använd någon av våra e-tjänster när du vill starta eller göra ändringar i ditt företag. Det går både snabbare och blir billigare. Du kan tjäna upp till åtta dagars handläggningstid på att lämna in ditt ärende elektroniskt.

Genomsnittlig handläggningstid första halvåret 2016
Ärendetyp Genomsnittlig tid för pappersärenden Genomsnittlig tid för e-ärenden
Så mycket snabbare med e-tjänst
Så mycket billigare med e-tjänst
Ändra styrelse i aktiebolag 11 dagar 3 dagar
8 dagar
300 kr
Ändra bolagsmän i kommanditbolag 11 dagar 5 dagar
6 dagar
300 kr
Ändra bolagsmän i handelsbolag 11 dagar 3 dagar
8 dagar
300 kr
Nybildning av lagerbolag 4 dagar 1 dagar
3 dagar
300 kr

Om du använder blanketter

Våra blanketter är bland annat uppbyggda efter hur vår skanner tolkar uppgifterna och i vilken ordning vi lägger in uppgifterna i våra register. Om du använder våra blanketter och fyller i dem i din dator kommer registreringen att gå snabbare än om du använder egentillverkade blanketter.

Till dig som väljer att använda egna blanketter: Beskriv tydligt vad du vill, exempelvis om det är en komplettering eller ett nytt ärende.

Tänk på detta när du använder pappersblanketter

  • En anmälan på papper ska vara undertecknad i original.
  • Underteckna din pappersblankett med blå bläckpenna. Då ser vi lättare att underskriften är i original och slipper fråga dig om det - handläggningstiden blir alltså kortare.

Häfta inte ihop papperna

Vi skannar nästan alla handlingar som kommer in till oss. Du underlättar vårt arbete om du inte häftar ihop papperna.

Använd gärna

  • gem istället för häftklammer
  • vitt A4-papper
  • C4-kuvert så att inte handlingarna viks
  • plastfickor.

Skriv ditt depositionskontonummer

Om du betalar med depositionskonto, skriv tydligt vilket konto som ska belastas. Om du vill betala på ett annat sätt, skriv hur.

Skicka allt samtidigt

Skicka in alla handlingar som hör till ett specifikt ärende samtidigt.

Få information snabbt med e-post

När ett ärende innehåller brister, tänk på att vi i första hand skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress. Har du inte skrivit in någon e-postadress skickar vi meddelanden per post.

Om du registrerar en e-postadress får du automatiskt ett e-postmeddelande från oss varje gång en anmälan om ändring i företaget diarieförts. På så vis får du en omedelbar signal om ändringar till den e-postadress du valt.

Du kan utan kostnad anmäla din e-postadress i vår e-tjänst på verksamt.se:

Anmäl på verksamt.se

Eller på denna blankett:

Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 (301 kB)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan