Anknutna ombud

Här hittar du information om anknutna ombud enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Kolla om någon är registrerad

Du som vill kontrollera om en person eller ett företag är registrerat som anknutet ombud kan söka gratis i Sök företagsinformation Länk till annan webbplats.för att få fram dessa uppgifter. Skriv in namn eller nummer (organisations- eller personnummer), välj sedan Anknutna ombud i rullisten och tryck på knappen Sök.

Vad är ett anknutet ombud?

Svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES har möjlighet att utse anknutna ombud. Ett anknutet ombud är en fysisk eller en juridisk person som har träffat avtal om att för institutet eller företagets räkning:

  • marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
  • ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,
  • placera finansiella instrument, eller
  • tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende dessa instrument eller tjänster.

Anmäl till Bolagsverket

Ett anknutet ombud ska anmälas till Bolagsverket för registrering. Anmälan ska göras av det svenska värdepappersinstitut eller det utländska värdepappersföretag som ombudet är anknutet till.