Företagsinteckningar

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som kreditsäkerhet.

Banker, kreditgivare och företagare kan logga in i vår e-tjänst Företagsinteckning.

Vem kan ansöka om en företagsinteckning?

Vem som helst, så väl fysiska som juridiska personer kan ansöka om en företagsinteckning.

Vad är en företagsinteckning?

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som kreditsäkerhet.

En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden. Tanken är att företagarens rörelseegendom ska kunna användas som kreditsäkerhet utan att han eller hon för den skull behöver avstå från att förfoga över den.

Här får du reda på vad det innebär att ansöka om en företagsinteckning, hur mycket du kommer att betala i stämpelskatt, men även vilka möjligheter du har att kontrollera andra företagsinteckningar innan du sluter avtal.

Vad är stämpelskatt?

Stämpelskatt är den skatt du betalar för att ta ut en företagsinteckning. Här kan du läsa om de olika alternativ som finns och hur mycket stämpelskatten kostar.

Döda en företagsinteckning

Att döda en företagsinteckning innebär att den blir utan verkan och tas bort ur företagsinteckningsregistret. Hur du gör för att döda en företagsinteckning kan du läsa om här.

Dödande av förkommen handling

Om ditt skriftliga företagsinteckningsbrev förstörts eller kommit bort kan du få ett nytt utfärdat av oss. Det innebär att vi dödar den försvunna handlingen. Företagsinteckningen finns dock kvar.

Gravationsbevis - en förteckning över företagsinteckningar

Vill du se samtliga uppgifter som finns om en företagare i företagsinteckningsregistret? Då kan du beställa ett gravationsbevis.

Öppettider för att lämna ansökan om företagsinteckning

För att din ansökan om företagsinteckning ska få rätt inskrivningsdag är det viktigt att du lämnar din ansökan innan kl 12.00 den dag du vill ska gälla som inskrivningsdag.

E-tjänsten Företagsinteckning – banker och andra kreditgivare

Endast de som har särskilt tillstånd kan använda sig av vår e-tjänst Företagsinteckning. Banker och kreditgivare kan ansöka om tillstånd hos Bolagsverket för att få tillgång till e-tjänsten.

Blanketter

Använd våra blanketter när du exempelvis ansöker om företagsinteckningar eller vill använda e-tjänsten Företagsinteckning. På sidan Avgifter för företagsinteckning ser du vad det kostar.