Ansöka om företagsinteckning

Du ansöker om företagsinteckning och andra inskrivningsåtgärder hos Bolagsverket, eftersom vi är Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar. Företagsinteckningsbrevet, som kan vara skriftligt eller elektroniskt, är ditt bevis på att du fått din företagsinteckning godkänd.

Din ansökan om företagsinteckning ska vara skriftlig och vara undertecknad av en behörig företrädare för näringsidkaren, exempelvis den person som är firmatecknare. För att ansöka om en företagsinteckning använder du blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950.

När din ansökan godkänts förs beslutet in i företagsinteckningsregistret och ett företagsinteckningsbrev utfärdas, antingen ett skriftligt eller ett elektroniskt.

Företagsinteckningsbrevet

Företagsinteckningsbrevet är ett bevis på att du fått din företagsinteckning godkänd och det utfärdas antingen skriftligt eller elektroniskt. När ett elektroniskt företagsinteckningsbrev utfärdas, läggs det in i inteckningsbrevsregistret. Det anses alltså vara överlämnat till borgenären när denne har registrerats som inteckningsbrevshavare i inteckningsbrevsregistret.

Företrädesrätt

Om du skickar in en ansökan som gäller flera företagsinteckningar, enligt blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 , kommer de att gälla i den ordning de är skrivna i din ansökan. Om företagsinteckningarna ska gälla med lika rätt i förhållande till varandra, markerar du detta i en speciell ruta i din ansökan.

Expeditionsavgift

Expeditionsavgiften är 570 kronor (momsfritt) kronor per företagsinteckningsbrev. Förutom expeditionsavgiften måste du även betala stämpelskatt. Se sidan Stämpelskatt.

Särskild adress för företagsinteckningar

En ansökan om företagsinteckning skickas till följande adress:

Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall