Övriga inteckningsåtgärder

Förutom att ansöka om eller döda en företagsinteckning, finns ett antal övriga åtgärder som gäller företagsinteckningar.

Dessa åtgärder är:

  • Att anteckna eller ta bort innehav i företagsinteckningsregistret
  • Utbyte av ett företagsinteckningsbrev mot flera
  • Sammanföring av flera företagsinteckningar till en
  • Nedsättning av företagsinteckningar.