Nedsättning

Du kan ansöka om att ändra företrädesordningen på de företagsinteckningar du har registrerade i företagsinteckningsregistret. Detta kallas att göra en nedsättning.

Nedsättning av företagsinteckning kan du begära om du vill att en företagsinteckning ska sättas ned, det vill säga gälla efter en annan. Företrädesrätten, det vill säga turordningen på företagsinteckningarna i företagsinteckningsregistret ändras när din ansökan blivit godkänd. Expeditionsavgiften för varje nytt utfärdat företagsinteckningsbrev är 570 kronor (momsfritt) .

Nedsättning av företagsinteckning med skriftliga företagsinteckningsbrev

Skicka in de skriftliga företagsinteckningsbrev som berörs av nedsättningen till oss tillsammans med ansökan. Du kan använda blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 .

Nedsättning av företagsinteckning med elektroniska företagsinteckningsbrev

Du som är registrerad som inteckningsbrevshavare går in i e-tjänsten  Företagsinteckning Länk till annan webbplats. och lägger en spärr på det eller de företagsinteckningsbrev som ska sättas ned. Sedan skickar du in en skriftlig ansökan om nedsättning till oss. Du kan använda blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 .

Nytt företagsinteckningsbrev utfärdas som bevis

Beroende på vad du valt att ange i din ansökan kommer vi att utfärda ett nytt företagsinteckningsbrev som bevis på nedsättningen. Detta gör vi skriftligt eller elektroniskt beroende på vad du angett i din ansökan.