Anmäl kurser

Patentombudsnämndens logotyp

Du som är auktoriserat patentombud ska varje år gå minst tio timmar strukturerad professionell vidareutbildning och ska senast den 31 januari året efter ha anmält kurserna till Patentombudsnämnden.

Lägg till kurser i tid

Du måste lägga till de utbildningstimmar som du gått för varje kalenderår senast den 31 januari året efter.

Vilka kurser räknas?

Patentombudsnämnden har godkänt en del kurser i förväg. De uppfyller kraven.

Krav:

  • Kurserna ska vara yrkesrelaterade, till exempel om immaterialrätt.
  • Kurserna ska ha en i förväg bestämd plan.
  • Kurserna ska ha en ansvarig utbildningsledare.

Förutom kurser räknas också seminarier och konferenser. De kan vara anordnade såväl av din egen arbetsgivare som av externa kurshållare.

Lista över godkända kurser

Här listar vi de kurser som Patentombudsnämnden godkänt som strukturerad professionell vidareutbildning.

E-kurser

Tabell som visar kurser och timmar för dessa.

Kurs

Timmar

BGInstitute – Rätten till patenterbara uppfinningar (E-kurs)

2

BGInstitute – Upphovsrätten i aktuell dompraxis – vägledande domar från EUD, HD och PMÖD (E-kurs)

1,5

EPO – EPO substantive and procedural matters: recent changes (E-learning)

4

EPO – Event: Case Law EPO boards of appeal (E-learning)

8

EPO – Legal issues (E-learning)

4

EPO – Opposition procedure at the EPO (E-learning)

4

EPO – Oral proceedings by videoconference before opposition divisions (E-learning)

2

EPO – Patenting Artificial intelligence (E-learning)

6

EPO – Patenting Blockchain (E-learning)

4

EPO – Problem-solution approach: Exercises (E-learning)

8

2023

Tabell som visar kurser, datum och timmar för dessa.

Kurs

Datum

Timmar

Groth & Co – Patentdagen 2022

22 september

6

JUC – Nätverk Uppfinningar och Patenträtt

17 januari

4

2022

Tabell som visar kurser, datum och timmar för dessa.

Kurs

Datum

Timmar

BGInstitute – IPR vid företagsförvärv

10 mars

5,5

FICPI – Hybrid Seminar/Webinar on Brexit and UPC

24 november

2

IP Akademin – Claim Analysis

19–21 oktober

20

IP Akademin – Inventive step in the EPO

18 januari

3

IP Akademin – Non-obviousness in US practice

19 januari

3

IP Akademin – Patentpraxisdagen

25 januari

5,5

JUC – Nätverk Uppfinningar och Patenträtt

9 november

4

JUC – Nätverk Uppfinningar och Patenträtt

29 september

4

JUC – Nätverk Uppfinningar och Patenträtt

4 maj

4

JUC – Nätverk Uppfinningar och Patenträtt

10 mars

4

JUC – Nätverk Uppfinningar och Patenträtt

31 januari

4

Nordic IPR Summit 2022

25–27 april

19

PRV - Immaterialrättsdagen 2022

26 april

1,5

SFIR – Praxisdagen

17 januari

5,5

SPIF årsmöte/vårmöte

17 mars

4

SPOF årsmöte

18 mars

2

UNION-IP – Round table

25 februari

3

Valea – Unitary Patent & Unified Patent Court

8 april

1

Vi uppdaterar listan löpande. Läs mer om kurserna hos de som anordnar dem.

Kurser som inte godkänts på förhand

Om du vill tillgodoräkna dig en kurs som inte redan har godkänts av Patentombudsnämnden lägger du till kursen i e-tjänsten Lägg till kurser för patentombud. Bifoga exempelvis en agenda där det framgår talare, tider och ämnesbeskrivning. Du anmäler kurserna på heder och samvete och ska spara dokumentationen utifall en granskning ska göras.

Uppdrag som lärare eller seminarieledare

Du kan som mest tillgodoräkna dig tre timmar per år där du har varit lärare eller seminarieledare.

Krav på 10 timmar per år

För varje kalenderår ska du gå kurser om totalt minst tio timmar. Om du har gått kurser om fler timmar under ett kalenderår kan du tillgodoräkna dig högst fem av dessa timmar året därpå.

Föräldraledig, sjukskriven eller deltidsarbetande?

Om du är föräldraledig, sjukskriven eller arbetar deltid under minst tre månader har du rätt att få ett lägre krav på antalet timmar för vidareutbildning.

Kontakta i så fall Patentombudsnämnden på patentombudsnamnden@patentombudsnamnden.se.

Kan du inte använda e-tjänsten?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda e-tjänsten? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in blanketten Kursanmälan, nr 307, för att anmäla ändringen till oss.

Lagar och regler

Läs mer om kravet på strukturerad professionell vidareutbildning i Patentombudsnämndens föreskrifter och tillhörande allmänna råd (BOLFS 2019:1).

Patentombudsnämndens författningssamling