Ansök om auktorisation

Patentombudsnämndens logotyp

Du som vill bli auktoriserad som patentombud ansöker om auktorisation hos Patentombudsnämnden. Det är Bolagsverket som administrerar din ansökan.

Ansök på blankett

Du ansöker på blanketten Ansökan om auktorisation av patentombud, nr 301 .

Bilagor

Tillsammans med ansökan ska du skicka in

 • en försäkran om att du inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381) Länk till annan webbplats.
 • bevis på att du har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation
 • uppgifter om din utbildning och yrkesverksamhet, exempelvis examensbevis och arbetsintyg med följande uppgifter:
  • arbetsgivare
  • arbetstidens längd och om sökanden fortfarande är anställd hos arbetsgivaren
  • arbetsuppgifternas art och omfattning
  • sökandens allmänna lämplighet för att bli auktoriserat patentombud.
 • personbevis eller motsvarande handling från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) – för dig som inte är folkbokförd i Sverige
 • konkursfrihetsbevis eller motsvarande handling från ett annat land inom EES – för dig som inte är folkbokförd i Sverige
 • bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från ett annat land inom EES – för dig som inte är folkbokförd i Sverige.

Skicka ansökan till

Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall

Ansökningsavgift och årlig avgift

Du får en faktura när ansökan om auktorisation har kommit in till oss. När ansökningsavgiften är betald börjar vi handlägga ärendet. Dessutom måste du betala en årsavgift.

Anmäl ändringar

Om något ändras, exempelvis din adress, ska du direkt anmäla det till Patentombudsnämnden. Använd blanketten  Ändringsanmälan, nr 302 . Det kostar inget att ändra eller att avregistrera dig som patentombud.

Meddela om du inte längre är verksam som patentombud

Om du är ett auktoriserat patentombud, men inte längre är verksam som patentombud, ska du omedelbart meddela detta till Patentombudsnämnden.