Om Patentombudsnämnden

Patentombudsnämndens logotyp

Patentombudsnämnden hanterar auktorisationen och tillsynen över patentombuden. Bolagsverket är värdmyndighet till Patentombudsnämnden och ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över patentombuden.

Patentombudsnämnden består för närvarande av:

  • Marcus Isgren (ordförande)
  • Per Bjerndell
  • Annika Kilander
  • Håkan Borgenhäll
  • Louise Jonshammar.

Fördjupning

Regleringsbrev

Årsredovisningar

Remisser

Författningssamling

Bli auktoriserat patentombud (99 kB) Pdf, 98 kB.

Organisationsnummer

Patentombudsnämndens organisationsnummer är 202100-6370.