Om verklig huvudman – stiftelser

Alla stiftelser ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nyregistrerade ska göra det inom 4 veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst kontrollerar exempelvis en stiftelse. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan du kan anmäla verklig huvudman måste stiftelsen ta reda på vem eller vilka det är.

Stiftelsen ska även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar stiftelsen.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Stiftelsen kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst kontrollerar stiftelsen. En person kan kontrollera en stiftelse på olika sätt, exempelvis:

  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna
  • vara styrelseledamot eller motsvarande
  • företräda förvaltaren av stiftelsen
  • enligt stiftelseförordnandet kan personen få väsentlig del av de medel som stiftelsen delar ut.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelse i exempelvis stiftelseförordnandet som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person kontrollerar en stiftelse tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partners.

Grupp av flera företag

I en grupp av flera stiftelser m.fl., är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar företaget/föreningen/stiftelsen etc. som ytterst äger företagen i gruppen.

Om ni inte har krav på registrering och samlar in pengar

Om stiftelsen inte behöver registreras och bedriver insamling av pengar som huvudsaklig verksamhet ska ni anmäla styrelseledamöter (eller motsvarande) och firmatecknare i vår e-tjänst. Men om styrelsen redan finns i ett offentligt register (ett myndighetsregister som vem som helst enkelt kan få information ur) behöver ni inte anmäla styrelsen till Bolagsverket.

Exempel på vem som kan vara verklig huvudman

En person har blivit vald som styrelseledamot i en stiftelse. Hen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.   

Två registrerade partner har tillsammans rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna i en stiftelse enligt stiftelseurkunden. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om stiftelsen kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över stiftelsen så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En person sitter i styrelsen för ett aktiebolag som förvaltar en stiftelse. Personen är verklig huvudman i stiftelsen. Det kan finnas fler verkliga huvudmän. 

En person ska enligt stiftelseurkunden varje år få mer än 15 % av de medel som stiftelsen delar ut. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

Anmäl verklig huvudman

När stiftelsen tagit reda på vem eller vilka som är verkliga huvudmän ska du anmäla det till oss. Du ska också anmäla till oss om stiftelsen inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

Anmälan gör du här på bolagsverket.se. En behörig företrädare för stiftelsen loggar in i e-tjänsten och anmäler uppgifterna. Det kostar 250 kronor att anmäla. 

Läs mer om anmälan på sidan Så anmäler du verklig huvudman.

Om uppgifterna ändras ska stiftelsen göra en ny utredning och en ny anmälan.  

Anmälan ska bland annat innehålla

  • organisationsnummer
  • stiftelsens namn
  • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
  • arten av kontroll, dvs. hur den verkliga huvudmannen kontrollerar stiftelsen
  • omfattningen av kontroll, i procent
  • uppgift om personen kontrollerar stiftelsen tillsammans med närstående eller genom andra juridiska personer.