Coronavirusets påverkan på förseningsavgifter

Vi får många frågor om vad som händer om bolagen drabbas av corona-smittan och därför inte hinner komma in med sin årsredovisning i tid. Kommer Bolagsverket att låta bli att besluta om förseningsavgift?

När årsredovisningen är klar skickar du enkelt in den digitalt i vår e-tjänst.

Reglerna om förseningsavgift är tvingande på så sätt att Bolagsverket är skyldigt att påföra förseningsavgift när årsredovisning inte lämnats in i tid.


Årsredovisningen och, i förekommande fall, revisionsberättelsen måste enligt lag ges in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Den bestämmelsen har inte ändrats med anledning av coronapandemin.

En konsekvens av för sent inlämnad årsredovisning är förseningsavgift. Lagstiftningen kring förseningsavgifter har inte heller ändrats med anledning av coronapandemin.