Skicka faktura till oss

Har du en faktura till oss som vi ska betala? Skicka den gärna som e-faktura och helst via Peppol-nätverket, men det finns flera sätt att göra det på.

E-faktura via Peppol

Vi vill helst att du skickar elektroniska fakturor via Peppol-nätverket.

Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021005489.

Skriv ordernumret på fakturan

Märk alltid fakturor till Bolagsverket med ordernummer och beställarreferenser. I vissa fall kan du istället ange en referenskod för att fakturan ska hamna rätt hos oss.

Skicka endast en faktura per order, med undantag för delleveranser eller restleveranser där det kan finnas flera fakturor för samma order.

Kontakta lev.reskontra@bolagsverket.se om du har frågor om till exempel ordernummer och beställarreferenser.

Andra sätt att skicka e-fakturor

Via andra kommunikationslösningar

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol kan du använda det äldre formatet Svefaktura 1.0.

Vårt parts-id är vårt organisationsnummer 2021005489.

För att skicka Svefaktura 1.0 behöver du säkerställa att Bolagsverket finns i mottagarregistret hos din VAN-operatör . Vi behöver inte göra något innan du kan skicka e-fakturan.

Via Bolagsverkets leverantörsportal

Du kan registrera e-fakturan i vår fakturaportal. Kontakta lev.reskontra@bolagsverket.se, så bjuder vi in dig som leverantör för att ansluta dig som användare.

Ange:

  • företagets organisationsnummer
  • företagets företagsnamn
  • mejladress till en kontaktperson hos företaget.

Kontaktpersonen får sedan ett mejl från Bolagsverket med en länk med instruktioner för hur hen registrerar sig i vår portal.

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 blev det lag på att du ska fakturera oss i offentlig sektor med e-faktura för våra inköp. Det gäller inköp som följer av vissa upphandlingslagar.

E-fakturorna ska vara i den nya standarden PeppolBISbilling. Pdf är därmed inte ett godkänt format.

Många befintliga affärssystem har möjlighet att skapa en e-faktura. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster och installation av så kallad virtuell fakturaskrivare kan du också köpa av vissa företag för att åstadkomma samma sak.

Läs mer på sidan Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor Länk till annan webbplats. hos Myndigheten för digital förvaltning.

Pappersfaktura för inköp på gamla avtal

Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019 och som inte innehåller krav på e-faktura kan du fortsätta att använda pappersfakturor. Du får förstås gärna använda e-faktura ändå.

Skicka pappersfakturor till vår faktureringsadress:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall