Våra postadresser

Det snabbaste sättet att kontakta oss är att ringa. Du kan också skriva till oss. Här hittar du våra postadresser.

Allmän adress till Bolagsverket

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Registret över verkliga huvudmän

Bolagsverket
Registret över verkliga huvudmän
851 99 Sundsvall

Årsredovisningar

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Årsredovisningen ska vara hos oss i tid.

Företagsinteckningar

Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar

Bolagsverket
Post- och Inrikes Tidningar
851 81 Sundsvall

Betala rätt porto annars kommer inte ditt brev fram till oss

Bolagsverket har fattat beslut om att inte lösa ut otillräckligt frankerade brev från och med den 1 mars 2020. Se därför till att betala rätt porto så att ditt brev kommer fram till oss.

Ett av skälen för beslutet är att vi måste betala för att dessa brev ska delas ut till oss vilket leder till onödiga kostnader. Ett annat skäl är att vi inte vill att kunderna försöker skicka brev gratis eller till ett för lågt porto.

Brev som är otillräckligt frankerade räknas inte som en inkommen handling till oss.

Leveranstider för post

Leveranstider Brev inrikes – PostNord Länk till annan webbplats.

Ring oss

Telefon: 0771-670 670
Måndag–fredag kl. 9–15