Förordning om digital inhämtning av uppgifter från företag

Den 1 oktober 2018 trädde förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag i kraft. Syftet är att göra det enklare för företagare att hantera sina ärenden gentemot myndigheter.

Förordningen ska minska den börda som små och medelstora företag upplever när de lämnar uppgifter till myndigheter. Tanken är att företagare bara ska behöva lämna sina uppgifter en gång, där det är möjligt och relevant.

Myndigheterna som berörs av förordningen ska utnyttja digitaliseringen för att effektivisera både det egna och företagens arbete med att lämna och hantera uppgifter. Digitaliseringens ska också användas för att uppnå en större samordning mellan myndigheter.

Enligt förordningen ska myndigheterna fokusera särskilt på fördelarna med samordning och digitalisering som också kommer företagen till nytta i takt med att nya digitala system utvecklas.

Förordningen berör 67 myndigheter. Se vilka myndigheter som berörs Länk till annan webbplats.

Läs förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag Länk till annan webbplats.

Så stöttar vi i arbetet

Tillsammans med Tillväxtverket ansvarar vi för rådgivning och uppföljning. Vi bistår även i myndigheternas samordning med anledning av förordningen.

Bolagsverket

Bolagsverket stöttar i frågor som rör återanvändning av information och kan ge fördjupad hjälp kring juridik, semantik och teknik. Bolagsverket kan också stötta och guida myndigheter i nyttjandet av befintliga tjänster för att återanvända information som företagen redan lämnat till andra myndigheter.

Kontakt

Åsa Westerberg, telefon: 060-18 43 31
Linda Melin, telefon: 060-18 44 35

Tillväxtverket

Tillväxtverket bistår med kunskap och fördjupade insikter kring hur företagens behov av enklare uppgiftslämnande ser ut, vad de upplever som mest krångligt och irriterande och vad som hindrar företagens utveckling och tillväxt. Bland annat genom de undersökningar och behovsanalyser som görs löpande på myndigheten och inom ramen för myndighetssamarbetet Starta och Driva Företag.

Läs mer om Tillväxtverkets arbete med företagens upplevelser och behov Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kristina Ljungdahl, telefon: 08-681 95 09
Michael Heuman, telefon: 08-681 91 97