Nyhetsarkiv

På den här sidan ser du våra senaste nyheter. I menyn finns alla tidigare nyheter sorterade årsvis.

 • Bolagsverket har fått ett nytt regeringsuppdrag

  Regeringsuppdraget innebär att Bolagsverket tillsammans med andra myndigheter ska bistå Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i arbetet som kan ske för digitala plånböcker inom EU .
 • Bolagsverket deltog vid EBRA-konferensen

  Förra veckan deltog representanter från Bolagsverket på EBRA-konferensen i Madrid. EBRA (European Business Registry Association) har medlemmar från Europas organisationer för företagsregistrering och på konferensen diskuterades bland annat ekonomisk brottslighet och digital transformation som båda är viktiga frågor för Bolagsverket.
 • Erbjudande om att avveckla näringsverksamhet kommer inte från Bolagsverket

  Vi har under maj och juni 2022 blivit kontaktade av företagare som har fått brev med ett ”erbjudande” att mot en avgift avveckla företagets näringsverksamhet.
 • Bolagsverket fick besök från Ghanas registreringsmyndighet

  Den 31 maj–1 juni hade Bolagsverket besök av en delegation från Ghanas registreringsmyndighet. Sverige är ett av tre länder de besöker på rekommendation från Världsbanken. Syftet med besöket var att lära sig mer om Bolagsverkets verksamhet för att ta ytterligare ett steg i att utveckla tjänster med kundernas behov i centrum.
 • Bolagsverket blir beredskapsmyndighet

  Regeringen presenterade förra veckan en historisk myndighetsreform för utvecklingen av civilförsvaret. Syftet är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Bolagsverket blir en beredskapsmyndighet inom sektorn för försörjning av grunddata från och med 1 oktober 2022.
 • Digital hållbarhet inom offentlig förvaltning

  Hur kan man arbeta och förstå digital hållbarhet inom offentlig sektor? Det är forskningsfrågan som Fredrik Högberg har arbetat utifrån under sitt examensarbete hos oss. Fredrik studerar industriell ekonomi vid Mittuniversitetet och till sommaren blir han färdigutbildad civilingenjör.
 • Ett lyckat samarbete med Tillväxtverket lider mot sitt slut

  Under två år har Bolagsverket hjälpt Tillväxtverket genom att stötta upp med handläggning och kundtjänst. Ett väl fungerande samarbete som gett både myndigheter och medarbetare bra erfarenheter. Den 31 maj upphör uppdraget.
 • Sverige ska bli ledande inom artificiell intelligens

  Regeringen vill stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft genom att se till att myndigheter, kommuner och regioner blir bättre på att använda artificiell intelligens. Det ska ske genom att samla kunskap och erfarenheter från de som kommit längst i AI -utvecklingen.
 • Lättare för Bolagsverket och andra myndigheter att motverka brott

  Vi och andra myndigheter har data som samlat kan vara ett effektivt redskap för att förebygga brott. Data om företag som vi på Bolagsverket har i våra register, och annan myndighetsdata är värdefull. Nya bestämmelser som börjar gälla i maj underlättar för Bolagsverket att samarbeta med andra myndigheter för att motverka brott.
 • Bolagsverkets årsredovisning 2021 – ekonomi och verksamhet

  Riktningen är utstakad och målet är tydligt även om det innebär en stor utmaning och kräver nya sätt att tänka. Siktet är inställt på digitalisering, innovation och en datadriven verksamhet. 2021 tog vi flera steg på vår väg mot målet trots pågående pandemi och resultatet blev positivt.