It-traineeprogrammet 2020 – en succé

I september 2020 startade Bolagsverkets it-traineeprogram. Sex stycken nyexaminerade personer kom till oss för att få möjligheten att testa sina kunskaper och lära sig om verksamheten. Med facit i hand kan vi nu säga att det blev en succé. Sex traineer är nu anställda och it-traineeprogrammet kommer fortsatt vara en del av vår kompetensförsörjning.

Det är en utmaning att rekrytera bra medarbetare idag, och på en mycket het it-marknad är det viktigt att hitta nya vägar till att attrahera kompetens. Seniora medarbetare hittar vi som vanligt via traditionell rekrytering, men vi vill gärna se en blandning mellan seniora och unga talanger med nya perspektiv, kompetenser och ny energi. It-traineeprogrammet blev därför en del i vår kompetensförsörjningsstrategi. Förutom att vi nu har fått in duktiga och drivna medarbetare är traineeprogrammet även ett sätt att stärka vårt arbetsgivarvarumärke på marknaden.


– Målet var att it-traineeprogrammet ska vara vår primära källa till att attrahera unga talanger. Men att sätta ett mål och att få det att hända samt bli riktigt bra är två olika saker. Jag tycker att vi överträffat alla förväntningar och lyckats attrahera rätt kompetenser, bra personligheter med bra inställning. Ett kvitto på det är att alla sex är kvar. Att vi har lyckats så bra beror inte på mig, utan på traineeledare, chefer och kollegor som gjort programmet till vad det blivit, säger Joel Tostar, it-chef.

Vad hade ni för förväntningar på traineeprogrammet 2020?

– Eftersom jag tog över som programansvarig precis innan sommaren så blev programmet en kickstart för mig. Min förväntan var att vi skulle ha ett proffsigt traineeprogram som gav traineerna så bra förutsättningar som möjligt för att trivas och lära sig vår organisation, men även ha roligt och bygga ett bra team. Dessutom hade jag också en vilja att stärka vårt varumärke på marknaden, säger Anette Lundqvist Lyxell, sektionschef på it och programansvarig för traineeprogrammet.

– Eftersom jag var med i intervjuerna och redan då såg vilka guldklimpar det fanns, måste jag säga att förväntningarna var ganska höga. Min önskan var att de skulle få en bra start i arbetslivet och dessutom vilja vara kvar på Bolagsverket, säger Johnny Svelander, sektionschef på it.

Vilka mål hade ni satt för programmet?

– Målet var att traineernas intryck och vilja att stanna kvar hos oss skulle stämma överens med våra intryck av dem som goda medarbetare och vår önskan att de skulle stanna kvar hos oss. Sen var ju såklart mitt mål också att vi ska ha det bästa it-traineeprogrammet i regionen, säger Anette.

– Ett mål var också att traineerna skulle få prova på minst två enheter och känna på hur det var att jobba i lite olika roller. Samtidigt skulle de få insikt i hela myndigheten på ett djupare plan än en ”vanlig nyanställd”. Vi hade också en del i programmet som skulle ge mer stöd i form av olika utbildningsinsatser utifrån individernas behov, säger Johnny.

Hur summerar ni traineeprogrammet 2020?

– Det otroliga engagemanget och stödet som vi fått under programmets gång från alla delar av vår organisation har varit en stor bidragande orsak till vår succé. Otroligt bra och proffsigt hanterat! Utan detta stöd hade det inte blivit så bra som det blev. Och med det fortsatta stödet kommer it-traineeprogrammet 2021 att bli ännu bättre, säger Anette.

– Trots höga förväntningar har resultatet av programmet överträffat mina förväntningar. Samtliga traineer har gjort mycket bra intryck och vi har valt att anställa allihop och de har valt att stanna – vilket är det bästa betyget vi kan få! Det är dessutom extra roligt att vi kunnat erbjuda dem plats i organisationen precis där de helst ville vara, menar Johnny.

Vad säger traineerna själva – varför sökte ni och hur har er upplevelse varit?

– Jag ville ta reda på vad jag faktiskt skulle vilja arbeta som och vilken roll som jag skulle trivas med. It är ett brett område och jag ville veta mer om det i praktiken. Nu i efterhand har upplevelsen varit över förväntan! Det har framför allt varit roligare och även mer lärorikt än vad jag hade kunnat drömma om, säger Sara Prestberg, it-trainee 2020.

– Vad jag ville ha mer än något annat var chansen att få perspektiv på organisationen genom en ordentlig introduktion som man inte annars hinner med under en vanlig anställning. För mig var det helt enkelt en perfekt tjänst som lät mig introduceras till arbetslivet i en lite lägre takt medan jag vande mig vid Sundsvall efter flytten från Stockholm. Jag är sjukt nöjd med programmet! Både med arbetsplatsen som har varit väldigt välkomnande och Sundsvall som är en jättemysig stad med nära till allt. Det var väldigt kul att få testa olika sätt att arbeta med två olika praktikperioder med projektet rullande under tiden. Det var ett fantastiskt tillfälle att tillämpa det jag lärt mig i skolan i en verklig miljö samt lära mig ännu mer om saker i produktion som jag aldrig kunnat lära mig i skolbänken, säger Niklas Hamrin, it-trainee 2020.

– Det lyckade resultatet gör att vi har fattat beslutet att köra vidare och att göra det årligen. Vi kan konstatera att det är attraktivt att jobba på Bolagsverket. Det märker vi inte minst på att antalet ansökningar, redan en månad innan ansökningstidens slut, är fler än i fjol, avslutar en nöjd Joel Tostar.