Artikeln publicerades 23 december 2021

Nytt i november 2021 om datum i årsredovisningen

Bokföringsnämnden beslutade den 12 november 2021 om ändringar i sina allmänna råd och tillhörande vägledningar om årsredovisning och årsbokslut (K-regelverken). Det påverkar bland annat vilket datum som ska anges i årsredovisningen. Ändringarna gäller för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

En årsredovisning ska enligt lag innehålla uppgift om den dag då den skrevs under. Tidigare har det stått i K-regelverken att det datum som ska anges är det datum då årsredovisningen avges, det vill säga den dag årsredovisningen beslutas.

Efter ändringarna är det istället det, eller de, datum då årsredovisningen faktiskt skrivs under som ska anges. Om samtliga styrelseledamöter och eventuell verkställande direktör skriver under årsredovisningen samma dag räcker det att datumet anges en gång. Skrivs årsredovisningen under vid olika tillfällen ska samtliga datum anges.

Exempel på hur du kan skriva det eller de datum då årsredovisningen skrevs under

Exempel 1

asdf

Exempel 2

asdf

Årsredovisningen är inte upprättad innan alla har skrivit under

Tänk på att årsredovisningen inte är upprättad innan samtliga som ska skriva under den har gjort det. En revisor kan därför inte lämna en revisionsberättelse innan alla har skrivit under årsredovisningen. Det är inte heller möjligt att hålla en årsstämma innan årsredovisningen är upprättad.

Mer om ändringarna i K-regelverken

Läs mer om ändringarna i K-regelverken och datum för undertecknande m.m. Länk till annan webbplats. på Bokföringsnämndens webbplats.

Bestämmelser

Bestämmelser som har ändrats är följande allmänna råd och tillhörande vägledningar:

  • (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
  • (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
  • (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.