Artikeln publicerades 18 augusti 2022

Förenklad företagarvardag genom delad data

I Sverige driver Bolagsverket det nordiska samarbetsprogrammet Nordic Smart Government and Business (NSG&B). Tillsammans med Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och DIGG, 17 andra nordiska myndigheter samt externa aktörer på den privata marknaden ska vi göra affärsdata tillgänglig och användbar i realtid och skapa en enklare vardag för våra två miljoner nordiska små och medelstora företag.

Resultat från pilotarbete våren 2022

Inom programmet genomför vi ett omfattande pilotarbete i Norden och tillsammans med privata aktörer. Resultaten från vårt arbete börjar nu göra sig synligt och vi kan bland annat verifiera att det är möjligt för våra företagare att skicka och ta emot digitala fakturor och beställningar över alla nordiska gränser.

– Handel är själva kärnan i ett företags aktiviteter. Det är i transaktionerna som affärsdata uppstår och när vi hanterar försäljning och köp digitalt och gör så i kompatibla format över hela Norden kan vi verkligen nyttja de möjligheter som digitaliseringen ger oss, säger Sherry Warsi, nationell ledare för arbetet i Sverige och fortsätter:

– Att använda strukturerad affärsdata från start vid köp- och säljprocesserna och göra den tillgänglig och användbar är grunden för vad vi vill skapa inom NSG&B: en mer integrerad nordisk region och en enklare företagarvardag med utrymme för ökad och innovation och tillväxt.

– För att lyckas med det är det centralt för oss inom programmet att bidra till att skapa goda förutsättningar för digitala affärssystem att skapa en miljö där köpare och säljare lättare kan utbyta affärs- och miljöinformation och automatiskt återanvända data från e-dokument. Exempelvis beställningar, fakturor och kvitton, säger Sherry Warsi.

Sherry Warsi.

Sherry Warsi.

Nya piloter på gång

Pilotarbetet i NSG&B fortsätter nu med initiativ för kataloger och kvitton. Arbetet med eKataloger är redan igång och eKvitto förväntas levereras under våren 2023.

– Vad det gäller kataloger är det särskilt intressant att ta med miljöinformation då det gör det möjligt att på en något längre sikt analysera miljöavtryck och att rapportera grön data på ett smidigt och effektivt sätt.

Läs mer om piloten och programmet: Proven – small and medium-sized companies are able to use digital invoices and orders between all Nordic countries Länk till annan webbplats.

Frågor om programmet Nordic Smart Government and Business?

Har du frågor, vill veta mer om arbetet eller diskutera olika till ämnen kopplade till programmet Nordic Smart Government and Business (NSG&B) kontakta Sherry Warsi, sherry.warsi@bolagsverket.se, nationell ledare för arbetet i Sverige.