Upphovsrätt

Informationsmaterialet på Bolagsverkets webbplats får användas fritt, bara källan anges. Bolagsverket är upphovsman, om inget annat anges. Materialet får dock inte behandlas på sådant sätt att Bolagsverket kan misskrediteras eller missuppfattas.

Användning av bilder

Bolagsverkets bilder får inte användas utan tillstånd av kommunikationsavdelningen.

De pressbilder som finns på webbplatsen får dock användas av media i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering av bilder ska Bolagsverket anges som källan.