Bolagsverket lämnar in slutrapport om digital ingivning av årsredovisningar

Bolagsverket har lämnat in slutrapporten för regeringsuppdraget ”Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer” N2018/02033/FF). I slutrapporten rekommenderar Bolagsverket att regeringen fattar beslut om införande om ett obligatorium för digital inlämning av årsredovisningar och att Standard Business Reporting (SBR) etableras i Sverige.

Bolagsverket har under tre år arbetat med regeringsuppdraget ”Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer” N2018/02033/FF)". I uppdraget ingick att ta fram förslag på hur och när ett obligatorium för digital inlämning av årsredovisningar kan införas. Nu har slutrapporten för uppdraget lämnats in till regeringskansliet, som innehåller en redovisning över vad som ingått i uppdraget samt rekommendationer framåt.

– Den digitala vägen är det säkraste och enklaste sättet för företagen att lämna in årsredovisningen på, säger Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen på Bolagsverket. När finansiell information digitaliseras och struktureras kan den skapa stort värde för samhället genom att information återanvänds och skapar nytta i större utsträckning. Vi har arbetat med detta under tre års tid och är glada över att nu kunna lämna in slutrapporten för uppdraget som bidrar till den höga målsättningen att Sverige ska bli världsledande att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Två rekommendationer

I slutrapporten rekommenderar Bolagsverket att regeringen fattar beslut om ett obligatorium om digital inlämning, baserat på den hemställan som lämnades in till Justitiedepartementet tidigare i år.

– I januari lämnade vi in en hemställan till Justitiedepartementet om att lagen bör ändras så att digital inlämning av årsredovisningar blir obligatorisk, säger Lena Munther. I slutrapporten rekommenderar vi att hemställan antas. För att göra en fullständig digital förflyttning tror vi att ett lagkrav är vägen att gå, så som det är i bland annat Norge och Danmark.

I slutrapporten redovisas också deluppdraget om Standard Business Reporting (SBR) i Sverige, som är en metodik för digitalt utbyte av strukturerad verksamhetsinformation, där bland annat finansiell information ingår. Bolagsverket rekommenderar också att regeringen ger Bolagsverket ett samordnande uppdrag för etableringen av SBR i Sverige och att det sker inom ramen för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte. Hanteringen av finansiell information enligt SBR bör ske enligt ramverket för nationella grunddata inom den offentliga förvaltningen.

Slutrapport

Slutrapport – Uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar m.m för alla företagsformer (530 kB) Pdf, 529 kB.

Bilagor

Läs mer

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud
073-181 60 04
stefan.tarnhuvud@bolagsverket.se