Artikeln publicerades 1 juli 2022

Snabb handläggning vid nybildning av aktiebolag

Torsdagen den 30 juni 2022 fattade regeringen beslut om nya förordningar vars innehåll har sitt ursprung i EU-direktiv om ändringar i bolagsrätten. Dessa förordningar påverkar Bolagsverkets arbete och service till näringslivet i Sverige och övriga EU-länder.

Förordningsändringen är välkommen

Bolagsverket välkomnar digitaliseringsdirektivets genomförande, vilket nu alltså blivit verklighet. Förordningarna, som träder i kraft den 1 augusti 2022, anger bland annat att bildandet av ett aktiebolag online ska ske snabbt, inom 5 dagar eller 10 dagar beroende på vilka som bildar bolaget.

Heléne Lindqvist klädd i svart topp och svart kavaj.

Helene Lindqvist, tf avdelningschef på företagsavdelningen

– Under våren har vi legat på 3–5 dagars handläggningstid vilket möter de nya kommande förordningskraven, säger Helene Lindqvist, chef på företagsavdelningen. Just nu ligger vi på 7 dagar, men från och med att det nya förordningskravet träder i kraft och fram till dess de digitala lösningarna är på plats kraftsamlar vi och fokuserar för att alltid möta fristen på 5 respektive 10 dagar.

Erik Janzon klädd i glasögon, mörkrosa skjorta och svart kavaj.

Erik Janzon, avdelningschef på rättsavdelningen

– Vi tycker också att det ska gå snabbt, vilket är bra för företagarna, säger Erik Janzon, chef på rättsavdelningen. Det är dock viktigt att vi kan granska underlaget i de ärenden som kommer in för att säkerställa att kvaliteten i våra register är hög. Det kan innebära att vi behöver längre tid när det krävs och om vi inte får in alla uppgifter på en gång. Även brottsförebyggande perspektiv måste beaktas genom vissa kontroller.

Den digitala transformationen på Bolagsverket fortsätter

Bolagsverket har genomfört en rad utvecklande förändringar och fler är på gång. Allt i syfte att gynna svenskt och europeiskt näringsliv och företagande.

– Vi har arbetat med att ta fram digitala lösningar för att möta de nya förordningskraven, säger Erik Janzon.

Flera utvecklingsinsatser ger tillsammans reella avtryck i form av snabbare handläggning och effektivare resursutnyttjande på Bolagsverket.

– Målbilden är tydlig, allt vi gör fokuserar på digitalisering och maskin till maskinlösningar via så kallade API-gränssnitt, säger Helene Lindqvist. I juni tog vi en ny funktion i drift som innebär helt automatiserade avslut på vissa ändringar i bolagsordningar och inom kort kommer enklare lösningar på plats för att komplettera redan befintliga tjänster. På så vis kommer samtliga ärenden med koppling till aktiebolag att kunna anmälas till Bolagsverket digitalt.

Bolagsverket anser att Sverige också borde ha utnyttjat EU-direktivets möjlighet att lagstifta om obligatorisk digital ingivning för aktiebolag gällande alla handlingar och all information.

– Vi ser stora vinster med att digitalisera hela kedjan, säger Erik Janzon. Utifrån syftet med direktivet, en snabbare och effektivare hantering, så tror vi att ett obligatorium skulle ge de nya reglerna bäst genomslag.

Bakgrunden till de svenska förordningarna är ett EU-direktiv om digitalisering där det ska vara möjligt att registrera aktiebolag och filialer online både på nationell nivå och inom EU. Direktivet ska till exempel göra det möjligt för en person i en medlemsstat att registrera företag i Sverige online.

Presskontakt

Andreas Einarsson
Pressansvarig
070-657 75 26
andreas.einarsson@bolagsverket.se