Vår verksamhet

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället. Här kan du läsa mer om vår verksamhet.

Registrering av företag och föreningar

När du startar ett företag ska du i de flesta fall börja med att registrera det hos Bolagsverket. Om du sedan ska ändra en registrerad uppgift ska du också anmäla det till oss. En gång per år ska alla aktiebolag, och i vissa fall andra företagsformer, lämna in sin årsredovisning. Vi registrerar även när ett företag är avslutat. Vi hanterar också en del andra register, läs mer på sidan Vad vi registrerar.

Tre funktioner

Bolagsverket har tre grundläggande funktioner:

  • Myndighetsutövning (granskning och registrering av företag och föreningar, ändringar i företag, hantering av årsredovisningar, beslut m.m.)
  • Service och information (företagsfakta, öppen och tillgänglig information om företag och föreningar)
  • Förenkling (förenkla företagandet och i samverkan med andra aktörer utveckla effektiva och digitala tjänster)

Att starta ett företag ska vara enkelt, det ska gå snabbt och det ska bli rätt. Därför erbjuder vi information, service och digitala tjänster som ska hjälpa företagare. På Bolagsverket granskar och registrerar vi företag och föreningar. Vi registrerar också ändringar i företag, tar emot årsredovisningar, fattar beslut om förseningsavgifter, likvidationer, tillstånd och dispenser med mera.

Vi erbjuder även företagsfakta, dvs. information om företag och föreningar ur våra register. Allt i våra register är offentliga handlingar, en del information är gratis medan andra produkter är avgiftsbelagda. Vi arbetar i samverkan med andra aktörer för att förenkla för Sveriges företagare, och utvecklar effektiva tjänster som ska bidra till en enklare vardag för företagaren.

Fakta för säkrare affärer

Låt säga att du behöver upplysningar om en blivande affärspartner. Basfakta finner du i företagets registreringsbevis. Uppgifter om den ekonomiska ställningen kan hämtas i årsredovisningen. Söker du löpande uppgifter om exempelvis nyetablerade företag eller konkurser inom en viss geografisk region kan du prenumerera på detta. Störst flöde av färsk information får du om du ansluter dig till tjänsten Näringslivsregistret Länk till annan webbplats..

Vårt utvecklingsarbete

Vi samarbetar med andra myndigheter och organisationer för att förenkla vardagen för företagen. I samarbete med Skatteverket och Tillväxtverket har vi skapat e-tjänsten verksamt.se Länk till annan webbplats. där man kan registrera företaget både hos oss och hos Skatteverket.

Historik om Bolagsverket

Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 genom att bolagsavdelningen i Patent- och registreringsverket (PRV) blev en egen myndighet. Men att registrera företag är ingen ny verksamhet. Redan 1897 började Kungliga Patentverket registrera aktiebolag. Så småningom kom registreringen även att innefatta andra företagsformer och föreningar.

Regeringens uppdrag till Bolagsverket

Regeringens uppdrag till Bolagsverket kan du läsa om i regleringsbrev och förordning med instruktion, som finns på sidorna under Styr- och planeringsdokument.