Offentliga uppgifter

I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras i Bolagsverkets register är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem.

Offentlighetsprincipen och sekretess

Vid Bolagsverket gäller offentlighetsprincipen som innebär en rätt för dig att ta del av handlingar och uppgifter som skickats in till oss. I vissa särskilda fall kan dock handlingar beläggas med sekretess, det betyder att ingen utanför myndigheten får läsa dem.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser som ska skydda enskildas integritet. Uppgifter i Bolagsverkets register omfattas dock inte av denna sekretess. Det innebär att vi exempelvis kan lämna ut adresser.

Söka någon som inte längre är registrerad i handelsregistret

Vid sökning efter uppgifter som avser en näringsidkare som inte längre är registrerad i handelsregistret, inklusive en enskild näringsidkare, får endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan näringsidkaren avregistrerades. Detta står i paragraf 1 i handelsregisterförordningen (SFS 1974:188).

Söka uppgifter om ett upplöst aktiebolag

Vid sökning efter uppgifter som avser ett aktiebolag som är upplöst får endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan vi registrerade att aktiebolaget är upplöst. Detta står i paragraf 17 b i aktiebolagsförordningen (SFS 2005:559).

Direktåtkomst på webben

Möjligheten att ge så kallad direktåtkomst (exempelvis via en e-tjänst på webben) till uppgifterna i aktiebolagsregistret finns i 2 kapitlet, paragraf 4 i aktiebolagsförordningen och beträffande bland annat handelsbolag och enskilda näringsidkare i paragraf 1 d i handelsregisterförordningen.

Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter

I samband med att du som företagare registrerar eller ändrar uppgifter hos oss delar vi vissa uppgifter på följande sätt:

  • Vi aviserar olika företag och myndigheter, bland annat Skatteverket och Polisen, som behöver ha aktuella uppgifter om företag. Det kan till exempel gälla uppgifter om konkurs eller nya företag.
  • Vi publicerar ny och uppdaterad företagsinformation i Post- och Inrikes Tidningar.