Chatt i webbsändningar

Här kan du läsa om vilka regler som gäller när vi använder oss av chatt i webbsändningar.

Regler för chatt i webbsändningar

Allt innehåll i chatten omfattas av offentlighetsprincipen. Tänk därför på att inte skriva några personliga uppgifter. Alla inlägg betraktas som allmän handling och sparas. Inläggen kan komma att lämnas ut om någon begär ut dem.

Så här vill vi ha det i chatten

  • Inlägg med en bra ton som håller sig till ämnet.
  • Inlägg som är kortfattade och raka.

Det här accepterar vi inte

  • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
  • Rasistiska, främlingsfientliga eller sexistiska yttranden eller budskap.
  • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
  • Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
  • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
  • Hot, trakasserier och skvaller.
  • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.

Den här webbplatsen hanterar information från Bolagsverket. Det innebär att information som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller inte för mellanlagrade uppgifter som förvaras endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring.

Personuppgifter

Bolagsverket ansvarar för behandlingen av personuppgifterna på denna webbplats där inte annat anges. Dina namn- och adressuppgifter kommer vi bara att använda för att ta den kontakt du vill ha med oss. De sparas så länge som behövs för denna kontakt.