Dina rättigheter – så behandlar vi personuppgifter

Radering

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade. I andra fall är det inte möjligt att radera dem, till exempel om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om personuppgifterna finns i Bolagsverkets register som vi enligt lag måste föra.

Rättelse

Om du anser att en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att be­gära att uppgiften rät­tas eller kompletteras. Det finns särskilda, begränsade rättelseregler för de register som Bolagsverket måste föra enligt lag.

Om du vill att vi rättar eller raderar dina personuppgifter, eller om du vill begära reklamspärr kan du kontakta oss.

Kontakta oss

Registerutdrag

Om du vill veta vilka personuppgifter som Bolagsverket behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen.

Begär registerutdrag över dina personuppgifter hos oss

Kontakta dataskyddsombudet eller tillsynsmyndigheten

Dataskyddsombudet är en självständig och oberoende stöd- och kontrollfunktion till Bolagsverket i dataskyddsfrågor. Dataskyddsombudet kontrollerar att vi behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Dataskyddsombudet ger även information och är en kontakt för dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@bolagsverket.se om du har synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter.

Du kan även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats.