Begär registerutdrag över dina personuppgifter hos oss

Använd det här formuläret för att begära ett registerutdrag. Det kommer att visa vilka personuppgifter vi har om dig.

Vi kommer att skicka registerutdraget med post till din folkbokföringsadress inom 30 dagar. Fyll gärna i din e-postadress så att vi kan kontakta dig om vi har några frågor.

Vad visar registerutdraget?

I registerutdraget har vi sammanställt de behandlingar vi gör enligt dataskyddsförordningen.

Vi har inte någon laglig rätt att söka efter personer i företag och föreningar som upplösts för mer än fem år sedan. I dessa företag och föreningar får vi endast söka efter uppgifter med organisationsnummer och företagsnamn. Därför kommer inte sådana uppgifter att finnas med i registerutdraget.

Har du aldrig jobbat på Bolagsverket?

Fyll i dina uppgifter i formuläret, men kryssa inte i rutorna för anställda eller konsulter.

Har du jobbat på Bolagsverket?

Fyll i dina uppgifter i formuläret och kryssa i de rutor som gäller för dig. Vi söker då efter dina personuppgifter i våra personalsystem.

Fält markerade med * måste du fylla i.Format: ÅÅÅÅMMDD-NNNN