Skyddade personuppgifter

Bolagsverkets register är offentliga och den information som finns där omfattas inte av sekretess. Det innebär att de uppgifter som du anmäler till oss och som vi registrerar kan komma att lämnas ut till allmänheten eller någon annan aktör som efterfrågar informationen.

Du som har skyddade personuppgifter bör därför inte alls skicka in uppgifter till oss som är skyddade och som du inte vill att andra ska känna till, exempelvis din adress eller e-postadress. Skyddade personuppgifter kallas ibland för skyddad identitet.

Det finns regler om vilka uppgifter som ska finnas i våra register om dig som har uppdrag i ett företag eller en förening. Dessa regler gör inte något undantag för dig som har skyddade personuppgifter. Det betyder att uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och din adress måste anmälas till oss för att vi ska kunna registrera dig.

Medgivande

Om du har skyddade personuppgifter och anmäler dig som funktionär behöver du innan vi registrerar dina uppgifter i våra register skicka in:

Syftet med medgivandet är att göra dig uppmärksammad på att dina registrerade eller arkiverade uppgifter är offentliga hos oss. Ett medgivande kan se ut så här:

Exempel på medgivande

Jag godkänner att Bolagsverket registrerar mig som funktionär i Exempel AB/HB. Jag känner till att uppgifterna om mig är offentliga och kan komma att lämnas ut.

Datum

..............................................

Namnteckning

.................................................................................................

Namnförtydligande

.................................................................................................

Adressen behöver inte gå till ditt hem

Den adress som du anmäler till Bolagsverket behöver inte vara din verkliga bostadsadress. Du kan istället ange något av följande alternativ om du anser att det är tillräckligt:

  • en särskild postadress som anmälts till folkbokföringen
  • företagets adress
  • en boxadress
  • det skattekontor som förmedlar post till dig (om du har fått ett beslut om skyddade personuppgifter och har fått lov att använda Skatteverkets förmedlingsuppdrag).

Läs mer på Skatteverkets webbplats om att skicka post till någon med skyddade personuppgifter Länk till annan webbplats..

Den adress som du anger ska förstås vara en adress som finns och fungerar.

Om hotet är starkt

Om hotet mot dig är starkt måste du kanske överväga om du alls ska vara registrerad som funktionär i ett företag eller en förening som finns i något av Bolagsverkets register.