Utlämnande av personnummer – så behandlar vi personuppgifter

Ibland får Bolagsverket frågor om varför vi lämnar ut personnummer till andra och varför dessa personnummer får vara sökbara på internet. Det korta svaret är att Bolagsverket har en lagstadgad skyldighet att registrera personnummer i våra register och att lämna ut dessa uppgifter.

Det finns regler som styr vilka uppgifter som ska finnas i våra register, varav bl.a. personnummer är en sådan uppgift. Bolagsverkets register är offentliga och vem som helst har därför rätt att ta del av innehållet. Bolagsverket offentliggör däremot inte uppgifter genom att göra dem tillgängliga att söka efter på olika sökmotorer på internet. Vi lämnar endast ut uppgifterna direkt till varje kund.

För att någon ska få ta del av våra registeruppgifter krävs att uppgifterna ska användas för vissa utpekade ändamål, såsom exempelvis kontroll av kundregister, affärsverksamhet eller direkt marknadsföring. Den som hämtar uppgifter från oss godkänner alltså att enbart använda uppgifterna för sådana angivna ändamål.

Om du vill få dina uppgifter borttagna från en webbsida där de finns publicerade måste du vända dig till den aktör som är personuppgiftsansvarig för webbsidan i fråga och begära att dina personuppgifter ska tas bort. Bolagsverket har ingen möjlighet att ta bort dina uppgifter från webbsidor som någon annan aktör är personuppgiftsansvarig för. Det är inte heller möjligt att få dina personuppgifter raderade från Bolagsverkets register i syfte att de inte ska synas hos andra aktörer.