Styr- och planeringsdokument

Här kan du läsa mer om vad som reglerar vår verksamhet.

Bolagsverkets regleringsbrev

Regeringen är vår uppdragsgivare. När det gäller övergripande mål och ekonomiska ramar för vår verksamhet styr regeringen genom årliga regleringsbrev.

Bolagsverkets uppdrag är att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registreringsärenden samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

Bolagsverkets författningssamling

I Bolagsverkets författningssamling, BOLFS, finns de föreskrifter som Bolagsverket utfärdat.

Bolagsverkets miljöarbete

På Bolagsverket arbetar vi med att införa miljöledningssystem i vår verksamhet. Vi arbetar med en förenklad form av miljöstandarden ISO 14001. På sikt vill vi även certifiera oss.