Vad vi inte registrerar

Vi får ofta frågor om saker som vi inte registrerar. Här ser du vilken myndighet eller organisation som du kan vända dig till.

Tabell som visar vad vi inte registrerar och vart du istället kan vända dig.

Det här registrerar vi inte

Myndighet eller organisation du kan vända dig till

Allmänna Försäkringskassor

Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats.

Arbetsgivare

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Arbetslöshetskassor, erkända

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Länk till annan webbplats.

Bokföring

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Designskydd (mönsterskydd)

PRV - Patent- och registreringsverket Länk till annan webbplats.

Domännamn, svenska

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) Länk till annan webbplats.

Dödsbon, oskiftade

Skatteverket Länk till annan webbplats.

F-skatt

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Fackförbund

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Familjestiftelser

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Fartygsinteckningar

Sjöfartsverket Länk till annan webbplats.

Fastighetsmäklare/Hyresförmedlare

Fastighetsmäklarinspektionen Länk till annan webbplats.

Fastighetsregister

Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Hypoteksföreningar

Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats.

Ideella föreningar (som inte bedriver näring)

Skatteverket Länk till annan webbplats.(Skatteverket tilldelar organisationsnummer för alla ideella föreningar)

Kommunalförbund

Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats.

Kommuner

Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats.

Korporationer, offentliga

Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats.

Lagfarter, inteckning, inskrivning av vissa rättigheter

Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Landsting

Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats.

LEI-koder

Finansinspektionen Länk till annan webbplats.

Moms

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Mönsterskydd (designskydd)

PRV - Patent- och registreringsverket Länk till annan webbplats.

Namn på personer

PRV - Patent- och registreringsverket Länk till annan webbplats.

Offentlig korporation och anstalt

Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats.

Partrederier

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Patent

PRV - Patent- och registreringsverket Länk till annan webbplats.

Periodiska tidskrifter

PRV - Patent- och registreringsverket Länk till annan webbplats.

Politiska partier

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Regional statlig myndighet

Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats.

Renmärken och rennäringsföretag

Sametinget Länk till annan webbplats.

Revisorer

Revisorsinspektionen Länk till annan webbplats.

Samfällighetsföreningar

Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Sjukkassor

Finansinspektionen Länk till annan webbplats.

Skatt

Skatteverket Länk till annan webbplats.

SNI-koder

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Statliga myndigheter

Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats.

Stiftelser

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Svenska kyrkan och vissa av dess delar

Kammarkollegiet Länk till annan webbplats.

Tillstånd för olika verksamheter: Tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande.

Läs mer på verksamt.se Länk till annan webbplats..

Trossamfund (som inte bedriver näringsverksamhet)

Kammarkollegiet Länk till annan webbplats.(Kammarkollegiet tilldelar organisationsnummer för trossamfund).

Utgivningsbevis för webbplatser

Myndigheten för press, radio och tv Länk till annan webbplats.

Varumärken (logotyper)

PRV - Patent- och registreringsverket Länk till annan webbplats.

Vattenförbund

Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Värdepappersfond

Skatteverket Länk till annan webbplats.