Vår service

Oavsett på vilket sätt du väljer att kontakta oss ska du uppleva att det går snabbt, är enkelt, att det blir rätt och att det känns tryggt. Här kan du läsa om vårt serviceåtagande.

Vi lovar dig som kund att vi ska

 • vara vänliga, hjälpsamma och serviceinriktade
 • vara professionella och kompetenta i vår handläggning av alla ärenden
 • ge tydliga och begripliga besked
 • lyssna till och ta vara på synpunkter på våra tjänster och vår myndighetsutövning
 • svara snabbt på synpunkter och klagomål.

Mål för våra handläggningstider

Våra mål är att

 • registrera ett nybildat aktiebolag inom sju arbetsdagar, om ärendet är komplett
 • registrera övriga företagsformer inom tio arbetsdagar, om ärendet är komplett

Med ett komplett ärende menar vi att

 • avgiften är betald
 • alla handlingar i ärendet är bifogade
 • alla handlingar är korrekta
 • handlingarna är undertecknade
 • företagsnamnet kan godkännas utan att vi behöver skicka ett föreläggande.

Du kan läsa mer om dagens handläggningstider på sidan Våra handläggningstider.

Snabbare handläggning

Handläggningen kan gå snabbare än vad målen säger, men ibland behöver vi mer tid för att utreda ditt ärende eller få in mer information. Om det finns brister i inskickade ärenden ska Bolagsverket skicka ett meddelande inom sju arbetsdagar när det gäller ett nybildat aktiebolag och inom tio arbetsdagar för övriga ärenden.

Behöver du tips på vad du kan göra för att ditt ärende ska bli registrerat så snabbt som möjligt? Läs mer på sidan Tips för snabbare handläggning.

Synpunkter?

Har du synpunkter på vår verksamhet? Låt oss få höra! Använd gärna formuläret som finns på sidan Kontakta oss.