Tips för snabbare handläggning

För dig som vill ha ditt ärende registrerat så snabbt som möjligt har vi några tips.

Det går snabbare och blir billigare med våra e-tjänster


Jämförelse av de två olika processerna  Anmälan som skickas med post: Postgång - Diarieföring - Kötid - Handläggning - Eventuell komplettering begärs - Tid för åtgärd av brist - Komplettering inkommer - Ärendet avslutas - Registreringsbevis skrivs ut - Postgång - Registreringsbevis hos kund.  Anmälan skickas in via e-tjänst: Kötid - Handläggning - Tid för åtgärd av brist - Ärendet avslutas - E-registreringsbevis hos kund.

Använd någon av våra e-tjänster när du vill starta eller göra ändringar i ditt företag. Det går både snabbare och blir billigare. Du kan tjäna upp till åtta dagars handläggningstid på att lämna in ditt ärende elektroniskt.

På sidan Blanketter, mallar och avgifter finns information om vad olika ärenden kostar. I menyn väljer du företags- eller föreningsform för att se avgifterna för olika typer av ärenden.

Om du använder blanketter

Våra blanketter är bland annat uppbyggda efter hur vår skanner tolkar uppgifterna och i vilken ordning vi lägger in uppgifterna i våra register. Om du använder våra blanketter och fyller i dem i din dator kommer registreringen att gå snabbare än om du använder egentillverkade blanketter.

Till dig som väljer att använda egna blanketter: Beskriv tydligt vad du vill, exempelvis om det är en komplettering eller ett nytt ärende.

Tänk på detta när du använder pappersblanketter

  • En anmälan på papper ska vara undertecknad i original.
  • Underteckna din pappersblankett med blå bläckpenna. Då ser vi lättare att underskriften är i original och slipper fråga dig om det - handläggningstiden blir alltså kortare.

Ska du skicka in ändringar för flera företag samtidigt?

Skicka i så fall in en anmälan för varje företag. Från och med den 1 januari 2022 kommer vi att ta betalt om vi behöver kopiera några handlingar.

Häfta inte ihop papper

Vi skannar nästan alla handlingar som kommer in till oss. Du underlättar vårt arbete om du inte häftar ihop papperna.

Använd gärna

  • gem istället för häftklammer
  • vitt A4-papper
  • C4-kuvert så att inte handlingarna viks
  • plastfickor.

Skicka in allt samtidigt

Skicka in alla handlingar som hör till ett specifikt ärende samtidigt.

Få information snabbt med e-post

När ett ärende innehåller brister, tänk på att vi i första hand skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress. Har du inte skrivit in någon e-postadress skickar vi meddelanden per post.

Om du registrerar en e-postadress får du automatiskt ett e-postmeddelande från oss varje gång en anmälan om ändring i företaget diarieförts. På så vis får du en omedelbar signal om ändringar till den e-postadress du valt.

Du kan utan kostnad anmäla din e-postadress i vår e-tjänst på verksamt.se:

Eller använda blankett: