Dobrodošli u Bolagsverket!

Bolagsverket

  • registruje preduzeća i udruženja
  • prima godišnje izvještaje
  • registruje hipoteke preduzeća
  • rješava likvidacije preduzeća
  • nudi informacije iz svoje baze podataka
  • nudi pristup proglasima Post- och Inrikes Tidningar (Službene novine)

Bolagsverket je samofinansirajući organ uprave. Naplaćuje taksu za svoje usluge i prodaje informacije iz svojeg registra podataka. Njegova djelatnost se ne finansira porezom.

Kontakti

Telefon: +46 771 670 670 (+46 60 18 40 00)

E-pošta: bolagsverket@bolagsverket.se

Posjete: Stuvarvägen 21, Sundsvall

Poštanske adrese

Prijava nove registracije i promjene registracije preduzeća

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Godišnji izvještaji (o poslovanju preduzeća)

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

Uprava za hipoteke preduzeća

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar (Službene novine)

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se