Tervetuloa Puulaakivirasthoon!

Puulaakivirastossa, (Bolagsverket), Ruottin viranomhainen yritysrekistreerinkille, saatat esimerkiksi

  • rekistreerata yrityksiä ja föreninkiä
  • lähättää sisäle vuosiselvityksiä
  • rekistreerata yrityskiinityksiä
  • saa päätöksiä likvitasuunista
  • saa tietoja meän rekisteristä
  • lukea ja rekistreerata kuulutuksia Post- och Inrikes Tidningar-avisissa (julkinen kuulutusorkaani).

Puulaakivirasto oon maksorahotettu viranomhainen. Met otama makson meän palveluista ja met myymä yritystietoja meän rekisteristä. Meän toimintaa ei rahoteta verorahoila.

Sulla oon oikeus käyttää meänkieltä yhtheyksissä meän kans, mutta met tarttema saa aikaa hommata tulkin.

Ota yhtheyttä meän kans

Telefooni: 0771-670 670 (060-18 40 00)

E-posti: bolagsverket@bolagsverket.se

Käyntiosote: Stuvarvägen 21, Sundsvall

Meän postiosotheet

Ilmotus uusista rekistreerinkistä ja muutoksista

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Vuosiselvitykset

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

Yrityskiinityksitten kirjottautumisviranomhainen

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se

Sinun oikeus käyttää kansalisia minuriteettikieliä

Jos sie kuulut johonki kansalisista minuriteetistä niin sulla oon oikeus käyttää ommaa kieltä yhtheyksissä viranomhaisitten kans. Tässä saat tietää mikkä kieleliset oikeuet sulla oon ja mitä saatat vaatia sinun kunnalta ja muilta viranomhaisilta.

sprakochfolkminnen.se Länk till annan webbplats.