Witamy w Bolagsverket!

Bolagsverket (Szwedzki Urząd Rejestracji Przedsiębiorstw) zajmuje się między innymi

  • Rejestracją przedsiębiorstw i zrzeszeń
  • Przyjmowaniem sprawozdań rocznych
  • Rejestrowaniem zabezpieczeń hipotecznych przedsiębiorstw (företagsinteckningar)
  • Wydawaniem decyzji o likwidacji przedsiębiorstw
  • Udostępnianiem informacji zawartych w naszych rejestrach
  • Udostępnianiem i rejestrowaniem ogłoszeń w oficjalnym dzienniku urzędowym, Post- och Inrikes Tidningar.

Bolagsverket jest urzędem finansującym swoją działalność z opłat. Pobieramy opłaty za nasze usługi i sprzedajemy informacje o przedsiębiorstwach zawarte w naszych rejestrach. Nasza działalność nie jest opłacana z podatków.

Kontakt

Telefon: +46 771 670 670 (+46 60 18 40 00)

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Adres dla interesantów: Stuvarvägen 21, Sundsvall

Nasze adresy pocztowe

Zgłoszenia rejestracji i zmian

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Sprawozdania roczne

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

Zabezpieczenia hipoteczne przedsiębiorstw

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar (urzędowy dziennik obwieszczeń)

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se