Tervetuloa Yhtiövirastoon

Yhtiöviraston (Bolagsverket) avulla voit

  • rekisteröidä yrityksiä ja yhdistyksiä
  • lähettää vuosikertomuksia
  • rekisteröidä yrityskiinnityksiä
  • saada päätöksen selvitystilasta
  • saada tietoja rekistereistämme
  • lukea ja rekisteröidä Post- och Inrikes Tidningar-lehdessä olevia tai siihen tulevia tiedotuksia.

Yhtiövirasto on maksurahoitteinen viranomainen. Otamme maksun palveluistamme ja myymme yritystietoa rekistereistämme. Toimintaamme ei rahoiteta verovaroin.

Sinulla on oikeus käyttää suomea ottaessasi yhteyttä Yhtiövirastoon.

Yhteydenotot

Puhelin: +46 771 670 670 (+46 60 18 40 00)

Sähköposti: bolagsverket@bolagsverket.se

Käyntiosoite: Stuvarvägen 21, Sundsvall

Postiosoitteemme

Ilmoitukset uusista rekisteröinneistä ja muutoksista

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Vuosikertomukset

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

Yrityskiinnitysten kirjaamisviranomainen

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se

Oikeus käyttää kansallista vähemmistökieltä

Ruotsin kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oikeus käyttää omaa kieltään viranomaisyhteyksissä. Tällä sivulla on tietoa kielellisistä oikeuksista ja vaatimuksista, joita omalle kunnalle ja muille viranomaisille voi asettaa.

sprakochfolkminnen.se Länk till annan webbplats.