ยินดีต้อนรับสู่ Bolagsverket!

ด้วยบริการของ Bolagsverket (สำนักทะเบียนจดทะเบียนบริษัท) ท่านสามารถ

  • จดทะเบียนบริษัท และสมาคม
  • จัดเก็บข้อมูลรายงานประจำปี
  • จดทะเบียน หุ้นกู้บริษัท
  • สินเชื่อบริษัท
  • นอกจากนั้นแล้วท่านยังสามารถรับข้อมูลธุรกิจจากฐานทะเบียนของเรา
  • ตีพิมพ์ประกาศในหนังสือพิมพ์ “Post- och Inrikes Tidningar” ของเราอีกด้วย

Bolagsverket เป็นหน่วยงานรัฐที่มีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ เราเก็บค่าธรรมเนียมการบริการและการจำหน่ายข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยไม่ได้รับการสนับสนุนทางงบประมาณจากภาษี.

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์: +46 771 670 670 (+46 60 18 40 00)

อีเมล์: bolagsverket@bolagsverket.se

ที่อยู่ติดต่อ: Stuvarvägen 21, Sundsvall

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

จดทะเบียนธุรกิจหรือปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลธุรกิจ

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

รายงานประจำปี

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

หน่วยงานจดทะเบียน สินเชื่อบริษัท

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se