Ticaret Sicil Memurluğuna hoş geldiniz!

Kurumumuzda şunları yapabilirsiniz:

  • Şirket ve derneklerin tescili
  • Yıllık faaliyet raporlarının sevki
  • Şirket ipoteklerinin tescili
  • Tasfiye işlemlerinde karar çıkartma
  • Kayıtlarımızdan bilgi sağlama
  • Resmi ilanları okumak ve bunları resmi yayın organlarinda (Post och Inrikes Tidningar) baskıya vermek.

Ticaret Sicil Memurluğu harçla finanse edilen bir kurumdur. Faaliyetimiz vergi kaynaklarıyla karşılanmamakta olup, verdiğimiz her hizmet karşılığında ücret almaktayız.

Bizimle irtibat için

Telefon +46 771 670 670 (+46 60 18 40 00)

Elektronik posta adresi bolagsverket@bolagsverket.se

Ziyaret adresi Stuvarvägen 21, Sundsvall

Posta adreslerimiz

İlk tescil ve kayıt değişikliği başvurusu için

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Yıllık faaliyet raporları

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

Şirket ipotekleri için kayıt dairesi

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Posta ve yerli gazeteler (Post- och Inrikes Tidningar)

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se