Aktiebolag – mallar

Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn.

Stiftelseurkund
Mall Word
Stiftelseurkund vid kontantbildning Stiftelseurkund vid kontantbildning
Stiftelseurkund vid apportbildning Stiftelseurkund vid apportbildning
Stiftelseurkund vid kontantbildning och apportbildning Stiftelseurkund vid kontantbildning och apportbildning
Bolagsordning i privata aktiebolag
Mall Word
Bolagsordning för aktiebolag med revisor Bolagsordning för aktiebolag med revisor
Bolagsordning för aktiebolag utan revisor Bolagsordning för aktiebolag utan revisor
Mall Word
Exempel på hembud i bolagsordningen Exempel på hembud i bolagsordningen
Exempel på företrädesrätt i bolagsordningen Exempel på företrädesrätt i bolagsordningen
Exempel på förköpsförbehåll i bolagsordningen Exempel på förköpsförbehåll i bolagsordningen
Exempel på röstmajoritet i bolagsordningen Exempel på röstmajoritet i bolagsordningen
Exempel på samtyckesförbehåll i bolagsordningen Exempel på samtyckesförbehåll i bolagsordningen
Exempel på tvisters avgörande av skiljemän i bolagsordningen Exempel på tvisters avgörande av skiljemän i bolagsordningen
Protokoll
Mall Word
Extra bolagsstämma – beslut om valfri ändring Extra bolagsstämma – beslut om valfri ändring
Extra bolagsstämma – beslut om ändring av styrelse Extra bolagsstämma – beslut om ändring av styrelse
Extra bolagsstämma – beslut om ändring av revisor Extra bolagsstämma – beslut om ändring av revisor
Extra bolagsstämma – beslut om ändring av styrelse och revisor Extra bolagsstämma – beslut om ändring av styrelse och revisor
Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning
Extra bolagsstämma – beslut om extra vinstutdelning Extra bolagsstämma – beslut om extra vinstutdelning
Extra bolagsstämma – beslut om likvidation Extra bolagsstämma – beslut om likvidation
Årsstämma för aktiebolag med revisor Årsstämma för aktiebolag med revisor
Årsstämma för aktiebolag utan revisor Årsstämma för aktiebolag utan revisor
Protokoll vid emission
Mall Word
Extra bolagsstämma – beslut om fondemission Extra bolagsstämma – beslut om fondemission
Extra bolagsstämma – beslut om fondemission och ny bolagsordning Extra bolagsstämma – beslut om fondemission och ny bolagsordning
Extra bolagsstämma – beslut om nyemission Extra bolagsstämma – beslut om nyemission
Extra bolagsstämma – beslut om nyemission och ny bolagsordning Extra bolagsstämma – beslut om nyemission och ny bolagsordning
Styrelsens redogörelse
Mall Word
Styrelsens redogörelse över kvittningsfordran Styrelsens redogörelse över kvittningsfordran
Medgivande till registrering av företagsnamn
Mall Word
Medgivande till registrering av företagsnamn – från företag Medgivande till registrering av företagsnamn – från företag
Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare
Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare (engelska) Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare (engelska)
Fullmakt
Mall Word
Fullmakt för ett visst ärende Fullmakt för ett visst ärende
Fullmakt som gäller tills vidare Fullmakt som gäller tills vidare
Fusion
Mall Word
Exempel på fusionsplan vid absorption av helägt dotterbolag Exempel på fusionsplan vid absorption av helägt dotterbolag
Exempel på fusionsplan vid absorption (omvänd fusion) Exempel på fusionsplan vid absorption (omvänd fusion)
Exempel på styrelseintyg vid absorption av helägt dotterbolag Exempel på styrelseintyg vid absorption av helägt dotterbolag
Exempel på styrelseintyg vid absorption Exempel på styrelseintyg vid absorption
Teckningslista (skicka inte till Bolagsverket)
Mall Word
Teckningslista för nyemission Teckningslista för nyemission
Teckningslista för utgivande av konvertibler Teckningslista för utgivande av konvertibler
Teckningslista för utgivande av teckningsoptioner Teckningslista för utgivande av teckningsoptioner
Teckning genom fullmakt för nyemission Teckning genom fullmakt för nyemission
Teckning genom fullmakt för utgivande av konvertibler Teckning genom fullmakt för utgivande av konvertibler
Teckning genom fullmakt för utgivande av teckningsoptioner Teckning genom fullmakt för utgivande av teckningsoptioner
Övrigt
Mall Word
Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen - med revision Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen - med revision
Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen - utan revision Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen - utan revision
Försättsblad för ombud Försättsblad för ombud
Aktiebok Aktiebok
Aktiebrev Aktiebrev

Tyck till om den här sidan