Vidareutnyttjande av vår information

Den information som vi i vårt myndighetsutövande samlar in har ofta ett betydande värde för företag och privatpersoner. Vi är därför positiva till en utveckling som leder till att det blir lättare att använda vår och andra offentliga förvaltningars information.

På Bolagsverket samlar vi information om företag och föreningar i Sverige samt viss information från andra europeiska länder. Den information vi har i våra register är tillgänglig för allmänheten, de flesta mot en avgift. Vi levererar den information som efterfrågas i olika format, exempelvis pdf och XML.

Avgifter för produkter och information

Vi är en avgiftsfinansierad myndighet vilket innebär att vi tar ut avgifter för vår information och våra produkter.

De avgifter vi tar ut beräknas utifrån våra uppskattade verksamhetskostnader över några år framåt, enligt PSI-direktivets princip om full kostnadstäckning. Det betyder att de avgifter vi tar ut ska täcka alla direkta och indirekta kostnader för vår verksamhet.

PSI-direktivet

EU-kommissionen har tagit fram ett PSI-direktiv (Public Sector Information) vars syfte är att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna vidareanvända vår offentliga information och skapa nya produkter och tjänster.

Avgiftsfritt utbyte av grunddata mellan myndigheter

För att skapa mer effektivitet i offentlig sektor, har regeringen beslutat om ett avgiftsfritt utbyte av grunddata mellan statliga myndigheter. De grunddata som omfattas är uppgifter i

  • Bolagsverkets företagsregister 
  • folkbokföringsregistret
  • fordonsregistret
  • fastighetsregistret
  • viss geografisk information.

Avgiftsfri grunddata från Bolagsverket

Från och med 1 januari 2017 kan statliga myndigheter avgiftsfritt hämta grunddata gällande företagsinformation från Bolagsverket. Informationen levereras då via XML-paket eller Avisering.

Läs mer

Budgetproposition 2017 Länk till annan webbplats.